Joka kolmannella kunnalla on ilmastostrategia

26.04.2012

 

Polkypyöräilyn kehittäminen on yksi tapa edistää ilmastotyötä. (Kuva: Martti Tulenheimo / cc 2.0)Polkypyöräilyn kehittäminen on yksi tapa edistää ilmastotyötä. (Kuva: Martti Tulenheimo / cc 2.0)Kolmasosalla Suomen kunnista joko on oma ilmastostarategia tai ne ovat sitä parhaillaan laatimassa, ilmenee Kuntaliiton kyselystä, johon vastasi 156 kuntaa. Päästövähennystavoitteiden asettaminen on yleistynyt, samoin kuntien kasvihuonekaasupäästöjen laskeminen.

Yleisimpiä kuntien ilmastotekoja selvityksen mukaan on uusiutuvan energian käyttö sekä energiatehokkuuden lisääminen. Resurssipula on yleisin ilmastotekojen este.

Energiaratkaisujen ohella kunnat edistävät ilmastotyötä maankäytön suunnittelulla ja rakentamisella. Pyöräilyn, jalankulun ja joukkoliikenteen kehittäminen ovat myös esimerkkejä ilmastoon vaikuttavista toimista.

Selvityksen mukaan resurssipulan lisäksi ongelmana on, ettei ilmastotavoitteita ole ajettu eri toimialoilla riittävän vahvasti läpi. Samoin ilmastotyön yhteys kuntien taloussuunnitteluun on monissa kunnissa ohut.

Uusiutuvan energian tukeen kunnat toivoivat pitkäjänteisyyttä ja selkeyttä, jotta net voivat investoida sähkön- ja lämmöntuotannon uusiutuviin ratkaisuihin.