Kepa: Maailman pelastaminen hallitukselta vielä kesken

01.03.2013
Teija Laakso

(Kuva: ZuRe / Flickr.com / cc 2.0)(Kuva: ZuRe / Flickr.com / cc 2.0)Hallituksella riittää vielä tehtävää hallitusohjelmassa mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi, jos Suomi haluaa olla lupaustensa mukainen edelläkävijä, arvioi kehitysyhteistyöjärjestöjen yhteistyöjärjestö Kepa.

Valtioneuvosto julkaisi helmikuun viimeisenä päivänä hallitusohjelman puoliväliarvion.

Kepa nostaa hallitusohjelmasta esiin esimerkiksi tavoitteet kiirehtiä kansainvälisen rahoitusmarkkinaveron käyttöönottoa, tehdä esitys ilmastolaista sekä pyrkiä nostamaan kehitysyhteistyömäärärahat 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta.

Suomi kuitenkin päätti jäädä ulkopuolelle EU-maiden rahoitusmarkkinaveroa valmistelevasta ryhmästä ja kehitysyhteistyörahat on jäädytetty, Kepa muistuttaa. Sen sijaan ilmastolaki on luvatun mukaisesti valmisteilla, ja järjestöt ovat olleet siihen kohtuullisen tyytyväisiä.

Hallitusohjelman painopisteitä ovat köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen, julkisen talouden vakauttaminen sekä kestävän kasvun, työllisyyden ja kilpailukyvyn vahvistaminen.

Valtioneuvoston oman tiedotteen mukaan kriittisimmät uusia lisäpäätöksiä vaativat hallitusohjelman tavoitteet liittyvät talouskasvuun, työllisyyteen sekä julkisen talouden kestävyyteen.