Lähetysseura panostaa tasa-arvoon kehitysyhteistyössä

14.03.2012
Teija Laakso

(Kuva: World Bank Photo Collection / cc 2.0)(Kuva: World Bank Photo Collection / cc 2.0)Syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten, etenkään naisten, asemaan ei kiinnitetä riittävästi huomiota, sanoo Suomen Lähetysseura.

Järjestön huhtikuussa hyväksyttävän ihmisoikeuslinjauksen mukaan vuosina 2010–2015 järjestön kehitysyhteistyössä etusijalla ovat sukupuolten välinen tasa-arvo työllisyydessä, maataloustuotannossa, omistus- ja perintöoikeuksissa sekä osallisuudessa.

"Naisviljelijät ja -yrittäjät kohtaavat epätasa-arvoisia käytäntöjä räikeimmin esimerkiksi maaomistajuuskysymyksissä ja tuotannon välineiden hankinnassa. He eivät saa luottoa, koska eivät omista kiinteää omaisuutta tai maata, jota antaa pantiksi. Näin ollen naisten yritystoiminta ei voi kasvaa ja edistää vaurastumista", kuvailee Lähetysseuran vaikuttamistyön päällikkö Kristiina Rintakoski.

Lähetysseura muistuttaa, että naisten taloudellinen ja poliittinen voimaantuminen voivat muuttaa maailmaa. Esimerkiksi Kaakkois-Aasiassa naisten ja tyttöjen koulutus, terveydentila ja työllisyys ovat parantuneet, mikä on luonut myös vaurautta ja nostanut ihmisiä köyhyydestä.

Suomen Lähetysseura on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virallinen lähetysjärjestö, joka tekee myös kehitysyhteistyötä.