Lähi-idän vesitilanne muuttunut "hälyttäväksi"

01.03.2013
Maija Rautemaa

(Kuva: NASA / cc 2.0 )(Kuva: NASA / cc 2.0 )

Yhdysvaltojen avaruushallinto NASA:n tekemän uuden selvityksen mukaan Lähi-idän pohjavedet ovat huvenneet rajusti viime vuosikymmenen aikana.

Satelliittikuviin perustuvan tutkimuksen mukaan Turkin, Syyrian, Irakin ja Iranin suurten jokien valuma-alueet menettivät 144 kuutiokilometriä vettä vuonna 2003 alkaneen seitsemänvuotisen seurantajakson aikana.

Erityistä laskua kokonaisvesimäärässä havaittiin Tigris- ja Eufratjokien valuma-alueilla, jotka ovat tällä hetkellä maailman kärjessä pohjavesivaraston hupenemisessa Intian jälkeen.

"Makeanveden tarve kasvaa alueella koko ajan, mutta alueella ei ole yhtenäistä hallinnointia veden suhteen, johtuen kansainvälisten lakien tulkintaeroista", sanoo tutkimusta johtanut professori Jay Famiglietti.

Tutkimuksen mukaan viidesosa tutkitusta vesihävikistä johtui maaperän kuivumisesta ja vuoden 2007 ennätyskuivuuden aiheuttamasta lumikertymän kutistumisesta. Suurin osa huvenneesta vedestä johtui pohjaveden vähenemisestä.

Huvenneella vesimäärällä olisi pystytty kattamaan kymmenien miljoonien ihmisten vesitarve alueella vuoden aikana.

Famigliettin mukaan kuivuuden vähentäessä pintaveden määrää, kasteluun ja muuhun tarvittava vesi otetaan usein hupenevista pohjavesivarastoista.

"Lähi-itä on alueena kuivaa ja ilmastonmuutoksen myötä sateita esiintyy alueella vielä vähemmän", sanoo Famiglietti. Hän kehottaa Lähi-itää ja muita kuivia alueita hoitamaan käytettäviä vesivaroja huolella kysynnän kasvaessa.