Lakiesitys uhkaa viedä vapauden Indonesian järjestöiltä

04.03.2013
Teija Laakso

(Kuva: Eric Constantineau / cc 2.0)(Kuva: Eric Constantineau / cc 2.0)Indonesiassa valmistellaan lakia, joka antaisi hallitukselle oikeuden rajoittaa ay-liikettä ja kansalaisjärjestöjä epämääräisin perustein. Laki saatetaan hyväksyä jo tässä kuussa.

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen mukaan esimerkiksi Punaisen Ristin toiminta saatettaisiin jopa kieltää.

Lakiesitykseen kuuluu esimerkiksi vaatimus siitä, etteivät järjestöjen periaatteet saa olla ristiriidassa valtion virallisen filosofian kanssa. Filosofiaan kuuluu muun muassa ajatus yhdestä ja ainoasta jumalasta.

Järjestöillä olisi myös velvollisuus ylläpitää uskonnollisia arvoja, ja ulkomaisten järjestöjen pitäisi saada ulkoministeriöltä lupa toimintaansa. Järjestöt eivät saisi toimia siten, että "Indonesian yhtenäisyys ja turvallisuus" vaarantuisivat.

Lakiesityksen taustalla saattaa olla yritys suitsia maan väkivaltaisia ryhmittymiä, kuten islamisteja.

YK:n asiantuntijat ovat vaatineet parlamenttia korjaamaan lain sellaiseksi, että se on linjassa kansainvälisten ihmisoikeusnormien kanssa. YK:n kokoontumis- ja yhdistymisvapauden erityisraportoija Maina Kiai huomauttaa, että aloite on ristiriidassa maan edistymisessä kohti demokratiaa viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Järjestöt ovat osoittaneet Indonesiassa mieltään lakia vastaan.