Meksiko hyväksyi kunnianhimoisen ilmastonmuutoslain

26.04.2012

 

(Kuva: Mindaugas Danys / cc 2.0)(Kuva: Mindaugas Danys / cc 2.0)

Meksikon parlamentti on hyväksynyt kunnianhimoisen ilmastolain, ja maasta on tullut sen myötä Ison-Britannian jälkeen yksi johtavista valtioista ilmastonmuutokseen varautumisessa, sanoo luonnonsuojelujärjestö WWF.

Ilmastonmuutosta ja uusiutuvaa energiaa koskeva laki velvoittaa maata muun muassa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 50 prosentilla nykyisestä vuoteen 2050 mennessä.

Hallituksen yksimielisesti hyväksymä laki velvoittaa myös tuottamaan 35 prosenttia sähköstä puhtaista energianlähteistä vuoteen 2024 mennessä sekä velvoittaa takaamaan kilpailukykyisen uusiutuvan energian sektorin ennen vuotta 2020.

Vähennykset on tarkoitus saada aikaan esimerkiksi velvoittamalla valtion virastoja käyttämään uusiutuvia energialähteitä. Suunnitelmiin kuuluu myös fossiilisten polttoaineiden tukien asteittainen vähentäminen ja kansallisen ilmastorahaston sekä -instituutin perustaminen.

Alustava hallitusohjelma on saanut kiitosta ympäristöjärjestöiltä erityisesti sen panostuksesta metsien suojeluun sekä metsäalueilla asuvien ihmisten elinolojen parantamiseen. Lain toivotaan kannustavan myös muita maita sitoutumaan ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Meksiko on mukana Kioton ilmastopöytäkirjassa, mutta sitä ei ole velvoitettu päästövähennyksiin. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttääkin BBC:n mukaan tukea Cancunin ilmastokokouksessa perustetulta kehitysmaita tukevalta vihreältä ilmastorahastolta, joka ei tosin vielä ole saanut tarvitsemiaan rahoja.