Melkein puolet maailman ruoasta menee roskiin

15.01.2013
Maija Rautemaa

(Kuva: niznoz / Flickr.com / cc 2.0)(Kuva: niznoz / Flickr.com / cc 2.0)Uuden selvityksen mukaan jopa puolet maailman vuosittain kasvattamasta ruoasta päätyy kaatopaikalle. Britannialaisen insinöörijärjestö IME tekemän selvityksen mukaan tehottomien tuotantomenetelmien ja teollisuusmaiden ylikulutuksen vuoksi pilaantuu jopa kaksi miljardia tonnia ruokaa tarpeetta.

Kehitysmaissa merkittävänä tekijänä ruokahävikkiin on maatalouden heikko infrastuktuuri, jonka vuoksi sadonkorjuu, ruoan kuljetus sekä sen varastointi on tehotonta. Vastaavasti teollisuusmaissa ruokahävikistä ovat merkittävässä vastuussa kauppaketjut, jotka lähettävät kaatopaikoille kokonaisia satoja kosmeettisin perustein sekä myyvät kuluttajille liikaa nopeasti pilaantuvia tuotteita, IME arvioi.

Ruokahävikin kautta tuhlataan myös kallisarvoisia luonnonvaroja, kuten vettä, lannoitteita ja energiaa, IME muistuttaa. Tämä vuoksi tuotantomenetelmiä pitäisi kehittää kansainvälisesti, jotta maailma pystyy vastaamaan väestönkasvun asettamiin paineisiin. Järjestö toivoo kehitystoimia niin YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:lta kehitysmaiden maatalouden parantamiseksi kuin teollisuusmaiden hallituksilta kulutuksen hillitsemiseksi muun muassa valistuskampanjoilla.

Suomessa hävikit pienempiä, mutta päästöt suurempia

Ruokahävikkia on tutkittu myös Suomessa, jossa maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n Foodspill I -hanke valmistui keväällä 2012. Arvion mukaan suomalaisissa kotitalouksissa alun perin syömäkelpoisia elintarvikkeita päätyy roskiin vuodessa 120-160 miljoonaa kiloa.

Suomessa hävikki on pienempi verrattuna kansainvälisiin julkaistuihin lukuihin, mutta samalla poisheitetyn syömäkelpoisen ruoan kasvihuonepäästöt kasvattavat suhteessa Suomen kasvihuonepäästölukuja.

Tällä hetkellä MTT:llä on käynnissä KURU -hanke jossa tutkitaan syitä ruoan poisheittämiselle kotitalouksissa.