Oranssi ry:lle nuorisotyön tunnustuspalkinto

24.04.2012

 

(Kuva: Ville Saarinen / cc 2.0)(Kuva: Ville Saarinen / cc 2.0)Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt tämän vuoden nuorisotyön tunnustuspalkinnon Oranssi ry:lle. Palkinnon, jonka arvo on 10 000 euroa, luovutti kulttuuriministeri Paavo Arhinmäki 17. huhtikuuta järjestetyssä tilaisuudessa.

Ministeriö antoi kiitosta vuodesta 1990 alkaen toimineelle Oranssi ry:lle sen jatkuvasta osallistumisesta vapaamuotoisen nuorten toiminnan tukemiseen. Perusteluina todettiin, että talonvaltausliikkeenä ja nuorten asunnottomien etujärjestönä aloittanut Oranssi ry:n toiminta on koko ajan pysynyt nuorista itsestään lähtevänä ja se on laajasti verkostoitunut eri toimijoiden kanssa.

Oranssi ry:n keskeinen työ- ja toimintamuoto on nuorten omaehtoinen, yhteisöllinen ja edullinen asuminen ja kulttuuri- ja kansalaistoiminnan tukeminen. Yhdistyksen omistaman asuntojen peruskorjauksista ja ylläpidosta vastaavan Oranssi Asunnot oy:n ohella toimivat myös ikärajaton ja päihteetön rokkiklubi sekä teatteriryhmä.

Vuosittain myönnettävän nuorisotyön tunnustuspalkinnon myöntää kulttuuriministeri kuultuaan Nuorisotutkimussäätiön hallitusta. Nuorisotutkimussäätiön toiminnasta vastaa Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry. Nuorisotyön tunnustuspalkinto jaetaan vuorovuosina nuorisotyössä ansioituneelle henkilölle tai yleishyödylliselle yhteisölle.