Siirtolaisuuden myyttejä pitää murtaa

18.10.2011
Veera Vehkasalo

Suomen ulkoministeriön, Kansainvälisen siirtolaisjärjestön IOM:n ja Inter Press Servicen järjestämässä seminaarissa käytiin keskustelua siirtolaisuudesta ja viestinnästä.(Kuva: Veera Vehkasalo.)Suomen ulkoministeriön, Kansainvälisen siirtolaisjärjestön IOM:n ja Inter Press Servicen järjestämässä seminaarissa käytiin keskustelua siirtolaisuudesta ja viestinnästä.(Kuva: Veera Vehkasalo.)Maailmassa on nyt lukumääräisesti enemmän siirtolaisia kuin koskaan, mutta prosentuaalisesti heitä on saman verran kuin toisen maailmansodan jälkeen - noin 3 prosenttia maailman väestöstä.

Erityisesti talouskriisin jälkeen keskustelu maahanmuutosta on kuitenkin muuttunut kielteisemmäksi ja suunnan kääntämiseksi tieto on tärkeää, todettiin viimeviikkoisessa seminaarissa.

"On tarpeen tarkastella tosiasioita ja pysäyttää myytit", sanoi YK:n yleiskokouksen puheenjohtaja Nassir Abdulaziz Al-Nasser.

Helsingissä järjestetyssä seminaarissa pohdittiin siirtolaisuudesta käytävää julkista keskustelua ja viestintää. Puhujat olivat yhtä mieltä siitä, että ennen kaikkea tarvitaan oikeaa informaatiota: maahanmuuton myytit pitää kaataa.

Näitä tuli esiin monia. Valtaosa siirtolaisista ei liiku rajojen yli kohti länttä, kuten monet täällä kuvittelevat, vaan hyvin pieniä matkoja ja useimmat maidensa sisällä. Kasvava osa maahanmuutosta tapahtuu etelästä etelään, ei etelästä pohjoiseen.

Tavallinen maahanmuuttaja unohtuu

Suhteellisuudentajun säilyttämiseksi myös vertailu on tarpeen. IOM:n pääjohtaja William Lacy Swing huomautti, että Kiinassa on noin 210 miljoonaa sisäistä siirtolaista. Suurin piirtein saman verran kuin maailmassa on kansainvälisiä siirtolaisia. Al-Nasser huomautti, että esimerkiksi arabivaltioissa ja Persianlahdella noin puolet työikäisestä väestöstä on maahanmuuttajia.

Tiedon keskeisyydestä kertoi IOM:n pääjohtajan eritysneuvonantajan Gervais Appaven esiintuoma kyselytutkimus, jonka mukaan vastaajat pitivät maansa maahanmuuttajien määrää liian suurena paljon todennäköisemmin, jos heille ei ennen vastaamista annettu tietoa todellisista luvuista.

Julkisuudessa keskitytään usein dramaattisimpiin tilanteisiin ja laittomuuteen, sen sijaan, että muistettaisiin tavallisten siirtolaisten tärkeä osa työvoimana ja kotiin jääneiden läheistensä tukijoina. "Ylivoimaisen enemmistön ylivoimaisen positiivinen panos jää valtaosin huomaamatta", muistutti Swing.

"Puhumme globalisaatiosta pääoman, tavaroiden ja palveluiden vapaana liikkuvuutena. Mutta on vielä neljäs asia: ihmisten vapaa liikkuvuus. Ihmisten, jotka saavat nuo muut asiat tapahtumaan", hän huomautti.

Lue lisää: