UNCTAD: Talouden nykysuunta kestämätön

27.02.2012

 

(Kuva: Images_of_Money / Flickr.com / cc 2.0)(Kuva: Images_of_Money / Flickr.com / cc 2.0)YK:n kauppa- ja kehityskonferenssi UNCTADin analyysi maailmantalouden kehityksestä on synkkä. Helmikuun alussa julkaistun raportin mukaan kansainvälinen taloudellinen elpyminen ei ole mahdollista, mikäli nykyistä suuntausta ei käännetä.

Järjestön mielestä viime vuosina maailmaa heitellyt talouskriisi on talousjohtoisen globalisaation kiteytymä ja vaatii uuden toimintamallin kehittämistä. Keskeinen ajatus on kehitysmaiden integrointi tehokkaammin osaksi maailmantaloutta.

Nykyinen kauppajärjestelmä haavoittaa erityisesti kehitysmaita, sanoo UNCTADin pääsihteeri Supachai Panitchpakdi.

Keskustelun keskittyminen kaupan vapauttamiseen ja markkinoiden sääntelyyn on jättänyt varjoonsa kysymyksiä, jotka vaikuttavat vahvasti erityisesti kehitysmaiden suorituskykyyn. Ongelmallisia ovat muun muassa kauppaehtojen säätely, teknologian siirto, tullilainsäädäntö ja rajoittavat kauppakäytännöt.

Tulonjako maailmassa on epätasaista. Raportin mukaan kauppajärjestelmän epätasapainon korjaaminen edellyttää uutta, kehitysjohtoista toimintamallia, joka suosisi tuottoisia sijoituksia ja turvaisi ihmisten säästöjä. Mallia pitäisi ottaa maailmantalouden jälleenrakentamisesta 1930-luvun suuren taantuman jälkeen. Silloin julkiset investoinnit energiaturvallisuuteen, maatalouteen ja sosiaaliseen infrastruktuuriin vahvan rahoitus- ja työmarkkinoiden sääntelyn kera elvyttivät kansainvälisen rahapoliitikan.

UNCTADin suositukset painottavat työpaikkojen luomisen, elintarvike- ja energiaturvallisuuden, kehitysrahoituksen, sekä ilmastonmuutoksen vastatoimien merkitystä. Viime raporteissaan UNCTAD on myös korostanut valuuttakurssijärjestelmän uudistamisen tärkeyttä.

Ehdotuksista keskustellaan YK:n ministeritason UNCTAD XIII -konferenssissa Qatarin Dohassa ensi huhtikuussa.