Virkamiehet hamuavat perheenyhdistämisiin lisäkiristyksiä

19.04.2012
Trilce Sandoval

(Kuva: Farfahinne / Flickr.com / cc 2.0)(Kuva: Farfahinne / Flickr.com / cc 2.0)Sisäministeriön uusi virkamiesselvitys esittää ulkomaalaisten perheenyhdistämisen edellytysten tiukentamista, muun muassa asunto- ja toimeentulokriteerien kautta.

Maahanmuuttokysymyksien parissa työskentelevän Pakolaisneuvonnan mukaan mukaan Suomen perheenyhdistämispolitiikka on kuitenkin jo nykyisellään kohtuuttomasti vaikeutunut, eikä sitä saa enää tiukentaa.

Sisäministeriön kaavailujen toteutuessa humanitaarista suojelua saavan henkilön perheenjäseneltä vaadittaisiin vastedes riittävää toimeentuloa, jotta oleskelulupa perhesiteen perusteella voidaan myöntää. Selvityksessä pohditaan myös, pitääkö Suomessa asuvalla maahanmuuttajalla olla tietynlainen asunto, ennen kuin muille perheenjäsenille voidaan myöntää oleskelulupa.

Selvityksen ehdotukset seuraavat useita viime vuosina tehtyjä kiristyksiä perhesidelupahakemuksen säännöksiin, kuten 2012 vuoden alussa voimaan tullutta lakimuutosta, jonka seurauksena vain hakija itse voi panna vireille oleskelulupahakemuksen.

Lausunnossaan Pakolaisneuvonta väittää selvityksen laatijoiden lähteneen hakemaan lisää tiukennusmahdollisuuksia, vaikka niille ei ole todellisia perusteita. Järjestön mukaan edellisen hallituksen ajamat tiukennukset, kuten hakuprosessin käynnistämisen vaikeuttaminen ja maksuvelvollisuuksien lisääminen, ovat jo johtaneet siihen, että hakemusmäärät ovat romahtaneet ja kielteisiä päätöksiä tehdään erittäin paljon.

Selvityksessä tiukennusehdotusta perustellaan Ruotsissa sovelletuilla edellytyksillä, mutta järjestön mielestä Ruotsin mallista vedetyt johtopäätökset perustuvat epätarkkoihin sovelluksiin, jotka eivät kuitenkaan ole kokonaan asiaankuuluvia käsitellessä Suomen poliittista linjaa, jonka perusteella myönnettään vähän pakolaisstatuksia verrattuna muihin Pohjoismaihin.

Selvitys lähetetään seuraavaksi laajalle lausuntokierrokselle. Sisäministeriön mukaan mahdolliset lainmuutokset voivat tulla voimaan ensi vuonna.