Yhä useampi intialainen voi huonosti

07.05.2012

 

(Kuva: Abhisek Sarda / cc 2.0)(Kuva: Abhisek Sarda / cc 2.0)Kärsimykseksi elämänsä kokevien intialaisten määrä on yli kaksinkertaistunut viime kuuden vuoden aikana. Tänä vuonna tehdyn Gallup-mielipidetutkimuksen mukaan 31 prosenttia intialaisista arvioi elämänsä niin huonoksi, että se voidaan määritellä kärsimykseksi. Vuonna 2006 luku oli 12 prosenttia.

Tutkimuksessa vastaajien hyvinvointi jaettiin menestykseen, kamppailuun ja kärsimykseen sillä perusteella, miten vastaaja arvioi elämäänsä asteikolla 0-10. Samalla kysyttiin, millaiseksi vastaaja uskoi elämänsä hahmottuvan viiden vuoden päästä.

Verrattuna vuoteen 2011, tyytymättömyys elinoloihin kasvoi keskimäärin kaikkien vastaajien keskuudessa, mutta kärsimystasojen eroavaisuudet kärjistyivät eniten ja vähiten koulutettujen välillä. Lukutaidottomien tai lukion suorittamattomien intialaisten määrä, jotka arvioivat elämänsä "kärsimykseksi", nousi 26 prosentista 35 prosenttiin vuonna 2012; korkeakouluopintoja suorittaneiden keskuudessa, kärsivien osuus nousi 6 prosentista 8 prosenttiin.

Kärsimykseksi elämänsä kokevia oli eniten vähiten kouluttautuneiden, eli lukutaidottomien, keskuudessa, jossa kärsivien osuus nousi 12 pistettä 47 prosenttiin.

Tutkimuksen laatijoiden mukaan tulokset osoittavat, että kuilu hyvä- ja huono-osaisten välillä saattaa olla levenemässä. Kasvavana masennus näkyy erityisesti heikosti koulutetun, matalapalkkaisen maataloustyövoiman joukossa.

Lue lisää: